Non-profit

Voor charitatieve instellingen en fondsenwervers is het van wezenlijk belang dat wervingsinspanningen maximaal resultaat opleveren. Hierbij heeft de organisatie onder andere te maken met de verwerking van nieuwe donateurgegevens.

Het succes van projecten wordt mede bepaald door de tijdige beschikbaarheid van deze informatie. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld mogelijk om snelle vervolgacties te initiëren.

Actuele database

Daarnaast hebben charitatieve instellingen en fondsenwervers er belang bij dat de gegevens van hun donateurs goed worden onderhouden. De kwaliteit van de gegevens is bepalend voor het succesvolle verloop van de follow-up. DDC Europe kan hierbij helpen.

Digitaal donateurmanagement

We hebben uitgebreide ervaring met fondsen, charitatieve instellingen, wervers en donateurs. Vanuit onze brede kennis van de sector hebben wij een flexibel systeem ontwikkeld waarin wij donateurgegevens snel en zeer nauwkeurig in kunnen voeren.

In deze webapplicatie worden op projectniveau alle gegevens van fondsenwervers en donateurs bijgehouden. Het systeem kan modulair ingericht worden en geraadpleegd worden door de instelling of fondsenwerver.

Alle informatie inzichtelijk

Informatie wordt eenvoudig toegankelijk. Daarnaast kunnen statistieken inzicht bieden in het succes van een wervingscampagne, bijvoorbeeld op geografisch niveau.

Van papier naar digitaal

Wij verzorgen het verwerken vanaf binnenkomst van de inschrijvingen tot en met het afleveren van de gedigitaliseerde donateurgegevens. Daarnaast zorgen wij voor de juiste ontsluiting van de informatie. Uiteraard zijn maatwerkoplossingen mogelijk.

Neem contact met ons op